Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Vásárlási tudnivalók
Általános szerződési feltételek

N-System Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

(székhely: 6771 Szeged, Gyár utca 43.; cégjegyzékszám: 06-09-011461; adószám: 14007921-2-06;)

  1.PREAMBULUM

  Jelen dokumentum tartalmazza és rögzíti a N-System Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6771 Szeged, Gyár utca 43.; cégjegyzékszám: 06-09-011461; adószám: 14007921-2-06;) által üzemeltett Webshop üzletszerű gazdasági tevékenységének kereteit, az általa nyújtott szolgáltatások részletes meghatározását, szerződéskötési folyamatának részletszabályait, Vevőivel és megrendelőivel megkötésre kerülő egyedi megállapodásokra vonatkozó rendelkezéseket. A jelen általános szerződési feltételekben (a továbbiakban: „ÁSZF”) rögzített rendelkezések irányadóak a N-System Távközlési Kft., mint üzemeltető és harmadik személyek, mint Vevők között létrejött jogviszonyok tekintetében. Az alábbiakban részletezett megrendelések teljesítésére minden esetben a N-System Távközlési Kft. és a harmadik személy Vevők között létrejött megállapodás alapján kerül sor azzal, hogy az egyedi szerződésben foglalt rendelkezések és a jelen ÁSZF-ben foglalt szabályok együttesen képezik a Felek teljes megállapodását.

  Jelen ÁSZF 2022. március 28. napjától kezdődően visszavonásig hatályos.

  2. DEFINÍCIÓK

  ÁSZF jelenti: N-System Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6771 Szeged, Gyár utca 43.; cégjegyzékszám: 06-09-011461; adószám: 14007921-2-06;) jelen dokumentumban részletesen meghatározott általános szerződési feltételeit.

  Értesítési cím jelenti: Az N-System Távközlési Kft. székhelyét, valamint az info@n-system.hu , és a sales@n-system.hu email címet.

  Fél vagy Felek jelenti: N-System Távközlési Kft. és a Vevő külön-külön, vagy együttesen.

  N-System Távközlési Kft. jelenti: N-System Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 6771 Szeged, Gyár utca 43.; cégjegyzékszám: 06-09-011461; adószám: 14007921-2-06;).

  Pp. jelenti: a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény.

  Ptk. jelenti: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.

  Vevő jelenti: természetes vagy jogi személy, illetőleg jogi személynek nem minősülő olyan jogalany, aki a Webáruházban forgalmazott Termék megrendelését kezdeményezi, egyben kifejezetten elfogadja a jelen ÁSZF-ben és az Egyedi Szerződésben rögzített rendelkezéseket.

  Webáruház jelenti: az N-System Távközlési Kft. által üzemeltetett n-shop.hu webshop;

  Termék: a Webáruház kínálatában szereplő, a Webáruházban értékesítésre szánt áru;

  3. A WEBÁRUHÁZ HASZNÁLATA

  3.1. A Webáruház kizárólag az abban szereplő Termékek és azok árainak feltüntetését és a megrendelés megkönnyítését szolgálja, az nem minősül sem részben sem egészben az N-System Távközlési Kft. általi ajánlattételnek.

  3.2. A Webáruházban szereplő Termékekre kattintva választhatja ki a kívánt Termékeket. Az egyes Termékekre kattintva találja a Termék fotóját, cikkszámát, ismertetőjét, árát. A Vevő vásárlás esetén a honlapon szereplő árat kell megfizetnie a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezésekkel. A Termékeket illusztrált fényképpel jelöltük. A fényképeken látható kiegészítők, dekorációs elemek nem részei a Terméknek kivéve, ha az a Termékleírásban külön kiemelésre kerül.

  3.3. Az egyedi szerződés az N-System Távközlési Kft. és a Vevő között a megrendelés elküldésével és annak változatlan tartalmú, N-System Távközlési Kft. által történő írásbeli visszaigazolásával, vagy amennyiben a visszaigazolás tartalma a megrendelés tartalmától eltér, a visszaigazolás, díjbekérő tartalmának Vevő általi elfogadásával jön létre.

  4. A VÁSÁRLÁS FOLYAMATA, TERMÉKEK KIVÁLASZTÁSA

  4.1. A megvásárolni kívánt Termékek a Webáruházban feltüntetésre kerülnek. Az egyes Termékek leírását, használatának módját a Webáruház vonatkozó Terméklapja részletesen tartalmazza.

  4.2. Amennyiben a Vevő a Termékeket nem ismeri, vagy bármilyen kérdése lenne, a Webáruházból és az N-System Távközlési Kft. honlapján megtekinthető információkon kívül - amennyiben az N-System Távközlési Kft. rendelkezik bemutató darabbal vagy készlettel az adott Termékből, és a megtekintést lehetővé tudja tenni - személyesen is megtekintheti a Termékeket. A megtekintést a Vevő előzetesen a „Elérhetőségek” menüpontban feltüntetett email elérhetőségre küldött elektronikus levélben kérheti, a megtekintésre az N-System Távközlési Kft. időpontot javasol a Vevőnek. A megtekintés az N-System Távközlési Kft. telephelyén történhet, melynek címét a „Elérhetőségek” menüpontban tüntettük fel.

  4.3. A Terméket a „Kosárba” gombra kattintva lehet megvásárlásra kiválasztani a mennyiség megadása után. Az összes kiválasztott Termék a „Mutat” gombra kattintva tekinthető meg.

  5. A KIVÁLASZTOTT TERMÉKEK MEGRENDELÉSE ÉS VISSZAIGAZOLÁS

  5.1. A Webáruházban kiválasztott Termékek megvásárlására az alábbi módon lehet ajánlatot tenni (megrendelni):

  5.1.1. A Webáruház megrendelői felületén: a Webáruházban a kosárba helyezett Termékek, tételesen és összesen, a „Mutat” gombra kattintva megtekinthetők. Majd a megrendelő lapon ki kell választani a szállítási és fizetési módot. A Vevő köteles ellenőrizni a megrendelő adatainak és a megrendelt tételek helyességét, majd a „Megrendelés megerősítése online” gombra kattintva a megrendelés automatikusan eljut az N-System Távközlési Kft.-hez. A Webáruház megrendelői felületén történő megrendelés-feladással a Vevő kijelenti, hogy az ilyen módon elküldött megrendeléseket hivatalos, cégszerű megrendeléseknek, azaz szerződéses kötelezettségvállalásnak kell tekinteni a Vevő részéről, melynek N-System Távközlési Kft. általi visszaigazolása esetén a szerződés a visszaigazolásban szereplő feltételekkel minden egyéb cselekémény nélkül létrejön.

  5.2. Kérjük, hogy a megrendelésen a választott fizetési módot és a Termék átvételének módját minden esetben tüntesse fel!

  5.3. A Webáruházban feltüntetett árak érvényes bruttó (azaz az ÁFA -t tartalmazzák) eladási árak, amennyiben azonban technikai hiba miatt eltérnek a visszaigazolásban feltüntetett eladási áraktól, akkor a visszaigazolásban szereplő árakat kell szerződéses árnak tekinteni. A magyar forintban feltüntetett árak az irányadóak, a más devizában feltüntett árak csak tájékoztatásul szolgálnak, és nem minden esetben tükrözik az aktuális árfolyamnak megfelelő tényleges bruttó eladási árat.

  5.4. Vevő köteles a megrendelésen a választott fizetési módot és a Termék átvételének módját minden esetben feltüntetni.

  5.5. A „Megrendelő lap” megküldése nem eredményezi automatikusan a Termékre vonatkozó egyedi szerződés megkötését, az pusztán a Vevő által adott ajánlatnak felel meg. Az egyedi szerződés kizárólag a felek között a kiválasztott Termékek vonatkozásában a szerződési ajánlat N-System Távközlési Kft. általi elfogadásával és a megrendelés elfogadásának visszaigazolásával jön létre. Az N-System Távközlési Kft. a visszaigazoláson feltünteti a vállalt teljesítési határidőt, amikor a Termék átvehető, vagy amikorra szállítani tudja. Amennyiben a megrendelés visszaigazolásában a szerződéses feltételek valamelyike (pl. ár) eltér a megrendelésben (Webáruházban) szereplő ártól, vagy a visszaigazolásban szereplő szállítási határidő a Vevő számára nem fogadható el, a Vevő a visszaigazolás dátumától számított két munkanapon belül, de legkésőbb az áru kiszállítása vagy átvétele előtt két munkanappal ezt köteles írásban jelezni az N-System Távközlési Kft. számára (megrendelés lemondása vagy a módosítása). A Vevő a megrendelés státuszáról a Webáruház megrendelési felületén vagy a Vevőszolgálaton tájékozódhat, egyes fázisokról automatikus értesítést kap.

  5.6. A visszaigazoláson az N-System Távközlési Kft. közli a vállalt teljesítési határidőt, amikor az áru átvehető, vagy amikorra az áru leszállításra kerül.

  5.7. Amennyiben a visszaigazolás nem érkezik meg a Vevőhöz legkésőbb a megrendelés N-System Távközlési Kft.-nak történő elküldését követő első munkanapon, Vevő ezt a Vevőszolgálati telefonszámon jelezheti az N-System Távközlési Kft. számára.

  6. SZÁMLÁZÁS ÉS FIZETÉS

  6.1. Az N-System Távközlési Kft. a Webáruházban megrendelt áruk és szolgáltatások ellenértékét elektronikus számla kiállításával számlázza, az e-számláit a saját számlázó program közreműködésével, emailben juttatja el a Vevőhöz. Az N-System Távközlési Kft. garantálja a jogszabályoknak megfelelő e-számlára vonatkozó hitelesítési követelményeinek kielégítését. Az N-System Távközlési Kft. a számlát/számlákat a regisztráció során, vagy a jelen szerződésben a Vevő által megadott email címre, vagy amennyiben a Vevő erről a regisztráció során vagy külön nyilatkozatban nem rendelkezett, akkor a megrendelésben (regisztrációban) szereplő email címre küldi el. A regisztráció elvégzésével a Vevő kijelenti, hogy az elektronikus számlára vonatkozó szabályokkal tisztában van, és tudomásul veszi, hogy a Vevő e-mail címére küldött számlák a Vevő által átvettnek tekintendőek. Vevő vállalja, hogy az elektronikus számlázáshoz megadott e-mail cím változása esetén haladéktalanul írásban értesíti az N-System Távközlési Kft.-t egy új nyilatkozat aláírásával és megküldésével (info@n-system.hu vagy az N-System Távközlési Kft. székhelyének postacímére).

  6.2. A Webáruházban megrendelt áruk ellenértékét az alábbi módokon lehet kiegyenlíteni:

  6.2.1. Készpénzfizetéssel az áru átvételekor: a visszaigazolásban megadott naptól számított 5 (öt) munkanapon belül az áru átvehető az N-System Távközlési Kft. telephelyén a visszaigazoláson jelzettek szerint, vagy előzetes egyeztetést követően munkaidőben. Amennyiben az 5 (öt) munkanapon belül a megrendelő nem veszi át az árut, és írásban sem jelzi a későbbi átvétel időpontját, az a szerződéstől való elállásnak minősül. Későbbi átvételre legfeljebb a visszaigazolásban megadott naptól számított 14 napon belül van mód.

  6.2.2. Előre fizetéssel (átutalással): a visszaigazolást követően előlegbekérőt (Pro Forma számlát) állítunk ki. A számlán szereplő összeg N-System Távközlési Kft. bankszámlájára történő beérkezését követően az áru átvehető az N-System Távközlési Kft. telephelyén a visszaigazoláson jelzettek szerint, vagy előzetes egyeztetést követően munkaidőben, vagy a beérkezést követő két (2) munkanapon belül átadjuk a futárnak, amennyiben a Vevő a megrendelésen kézbesítést kért és a visszaigazolásban szereplő szállítási díjat is elfogadja az előlegbekérő alapján történő kifizetéssel. Az előlegbekérőn szereplő összeg megfizetésével a Vevő a visszaigazolásban szereplő árat és szállítási feltételeket elfogadja.

  6.2.3. Utólagos fizetéssel (átutalással): kizárólag az N-System Távközlési Kft. és a Vevő között létrejött megállapodás alapján, az abban szereplő feltételek (keretösszeg, fizetési határidő, késedelmes fizetésre vonatkozó rendelkezések) alapján történhet. A megrendelést az N-System Távközlési Kft. írásban visszaigazolja és közli a szállítási díjat és a teljesítési határidőt. Ezzel a Felek között az egyedi szerződés létrejön. A teljesítést követően az N-System Távközlési Kft. a megállapodás szerinti fizetési határidővel kiállítja a számlát, és azt a Vevőnek az áruval együtt, vagy a megállapodott számlázási címre eljuttatja.

  7. ÁRUÁTVÉTEL

  7.1. A Termék átvétele történhet:

  7.1.1. Személyes átvétel: Az N-System Távközlési Kft. székhelyén a Vevő cégszerűen, az átvételre meghatalmazott képviselője által. Az N-System Távközlési Kft. a megrendelt Termékek átvételi időpontját a megrendelés visszaigazolásában adja meg.

  7.1.2. Kiszállítással a Vevő által megjelölt helyszínen: A kiszállítást N-System Távközlési Kft. a Vevő költségére végzi általa megbízott teljesítési segéddel, melyet a visszaigazolásban feltüntet, és az előleg bekérő számlán szerepeltet. Kiszállítás csak olyan helyszínre rendelhető meg, ahol a Termék átvétele munkanapokon 9.00 és 17.00 között folyamatosan biztosított, és átvételre feljogosított személy igazolni tudja az átvételt. Amennyiben a kézbesítés a Vevő hibájából meghiúsul, a Terméket az N-System Távközlési Kft. a saját székhelyére visszaszállítja, és erről írásos értesítést küld a Vevőnek. Ilyen esetben a Termék átvétele az N-System Távközlési Kft. székhelyén történhet, vagy az újabb kiszállítás költségének előre történő megfizetése esetén az N-System Távközlési Kft. a Termék kiszállítását újra vállalja. Kiszállításkor a 25 kg-ot meghaladó súlyú Termékek lerakodását a Vevő végzi.

  8. SZÁLLÍTÁS

  8.1. Magyarország területén belül az alábbi egységes szállítási díjak alkalmazandóak:

  8.1.1. Normál kiszállítás 1961 Ft + ÁFA: a vételár bankszámlánkon történő jóváírásától számított két (2) munkanapon belül;

  9. JÓTÁLLÁS

  9.1. A Webáruházban megrendelt új Termékekre az N-System Távközlési Kft. a Termék átvételétől számított 12 hónap jótállást vállal. A Vevő jótállási joga alapján főszabályként kijavítási vagy kicserélési igénnyel élhet árleszállítást kérhet, vagy végső soron elállhat a szerződéstől.

  9.2. Használt, felújított Termékek esetén – hacsak a Webáruházban ettől eltérő jótállási idő nincsen külön feltüntetve – a jótállás 12 hónap. A jótállási jogosultság igazolására az N-System Távközlési Kft. által kiállított számla és szállítólevél együttesen szolgál.

  9.3. A meghibásodott Termékeket előzetes értesítés mellett az N-System Távközlési Kft. a székhelyén veszi át, és javítás elvégzését (vagy amennyiben a Termék, részegység nem javítható, akkor csere Termék megrendelését) követően értesíti a Vevőt az átvétel lehetséges időpontjáról. A megjavított vagy kicserélt Termékeket az N-System Távközlési Kft. a székhelyén adja át a Vevőnek.

  9.4. A jótállás nem vonatkozik a szakszerűtlen telepítésből, nem rendeltetésszerű használatból, rongálásból, mechanikai sérülésekből, elemi csapásból, továbbá más csatlakozó rendszerek, illetve áramellátás hibájából vagy nem megfelelő működéséből eredő meghibásodásokra.

  10. KAPCSOLATTARTÁS, REKLAMÁCIÓK

  10.1. A Vevő és az N-System Távközlési Kft. közöti, a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó bármely értesítés vagy más kommunikáció elsősorban írásban (emailben) történik. Amennyiben az ÁSZF másként nem rendelkezik, az ilyen értesítés vagy kommunikáció szabályszerűen átadottnak tekintendő, amennyiben az N-System Távközlési Kft. az alábbiakban meghatározott elérhetőségére küldték. Ennek alapján a kézbesítés időpontja:

  10.1.1. személyes kézbesítés esetében az átvétel napja;

  10.1.2. ajánlott és/vagy tértivevényes postai küldemény esetén: (i) az átvétel napja; vagy (ii) a kézbesítés megkísérlésének napja, ha a címzett Fél az átvételt megtagadta; vagy (iii) egyéb okból sikertelen kézbesítés esetén a sikertelen kézbesítési kísérletet követő 5. (ötödik) munkanap;

  10.1.3. telekommunikációs úton történő továbbítás esetében az a munkanap, amelyen az ilyen továbbítás (leadás) megtörténik. Az esetleges szóbeli vagy e-mailen történő – a Szerződés szempontjából bármely okból lényeges tartalmú – értesítéseket a Felek a lehető legrövidebb időn belül igazolható módon, írásban is megerősítik. E-mail üzenetek esetében ilyen megerősítésnek tekintik a Felek azt is, ha a címzett Fél – a feladó Fél kérésére vagy anélkül – a feladó Fél üzenetére e-mailben válaszol vagy annak megérkezését az elküldés napját követő munkanapon külön e-mail üzenetben megerősíti.

  10.2. Az esetleges szóbeli vagy e-mailen történő – a Szerződés szempontjából bármely okból lényeges tartalmú – értesítéseket a Felek a lehető legrövidebb időn belül igazolható módon, írásban is megerősítik. E-mail üzenetek esetében ilyen megerősítésnek tekintik a Felek azt is, ha a címzett Fél – a feladó Fél kérésére vagy anélkül – a feladó Fél üzenetére e-mailben válaszol vagy annak megérkezését az elküldés napját követő munkanapon külön e-mail üzenetben megerősíti.

  10.3. Az N-System Távközlési Kft. részéről kijelölt kapcsolattartó:

  10.3.1. N-System Távközlési Kft. részéről: N-System Ügyfélszolgálat

  10.3.2. Telefonszáma: +36 62 999 444

  10.3.3. e-mail címe: ugyfelszolgalat@n-system.hu

  10.4. Reklamációkat a vevőszolgálat kapcsolati pontjain fogadunk a Webáruház honlapján feltüntetett elérhetőségeinken. Kérjük, hogy reklamációját lehetőleg írásban tegye meg – minden esetben tizenöt munkanapon belül válaszolunk.

  11. ELÁLLÁS

  11.1. A Vevőt megilleti az elállás joga. A Vevő az elállási jogát Termék adásvételére irányuló egyedi szerződés esetén i) a Terméknek, ii) több Termék adásvételekor, ha az egyes Termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott Terméknek, a Vevő általi átvételének napjától számított 14 napos határidőn belül gyakorolhatja. A Vevő az elállási jogát az N-System Távközlési Kft. részére megküldött egyértelmű nyilatkozat útján jogosult gyakorolni.

  11.2. Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Vevő nyilatkozatát határidőn belül elküldi. A Vevőt terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

  11.3. Amennyiben Vevő a visszaigazolt Terméket nem veszi át, köteles minden kárt és költséget megtéríteni, amely N-System Távközlési Kft.-nál a megrendelt Termék beszerzéséből, szállításából, illetve a megrendelés teljesítésének N-System Távközlési Kft. általi finanszírozásából származik.

  11.4. Amennyiben a Vevő a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseknek megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a Terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy az Eladó által a Termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Vevő a Terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

  11.5. A Vevő viseli a Termék visszaküldésének közvetlen költségét. A Terméket az Eladó címére kell visszaküldeni. Ha a Vevő a teljesítés megkezdését követően felmondja az üzlethelyiségen kívül vagy távollévők között kötött - szolgáltatás nyújtásra vonatkozó - szerződést, köteles a felmondás vállalkozással való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a vállalkozás számára megfizetni. A Vevő által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a Vevő bizonyítja, hogy az ily módon megállapított teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. Kérjük vegye figyelembe, hogy utánvéttel visszaküldött Terméket nem áll módunkban átvenni.

  11.6. A Vevő a Termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

  12. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA

  12.1. Az N-System Távközlési Kft. fenntartja a jogot a jelen ÁSZF megváltoztatására, illetve módosítására, melyről Vevőit megfelelő határidőben tájékoztatja. A módosítások hatályba lépésének időpontja után a Webáruház használatával a módosítások a Vevő által elfogadásra kerülnek.

  12.2. Amennyiben valamely illetékes hatóság úgy határoz, hogy a jelen ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, úgy az érintett rendelkezés törlésre kerül, és a fennmaradó rendelkezések továbbra is változatlanul érvényben maradnak, feltéve, hogy a szóban forgó rendelkezésből vagy annak tartalmából, illetve a rendelkezés elfogadásának körülményeiből nem következik, hogy a rendelkezés nem választható el a fennmaradó rendelkezéseitől. Ilyen esetekben az N-System Távközlési Kft. oly módon módosítja a jelen ÁSZF-et, hogy az új rendelkezés joghatása a lehető legnagyobb mértékben megfeleljen az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés(ek) joghatásának.

  12.3. A hatályos ÁSZF a Webáruházon bármikor elolvasható és elérhető.

  13. ADATKEZELÉS

  13.1. Az N-System Távközlési Kft. a Termékek megrendeléséhez kapcsolódóan rendelkezésére bocsátott vagy részére elérhetővé tett személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: „GDPR”) rendelkezéseivel összhangban kezeli.

  13.2. A Vevő a megrendeléssel kifejezett és önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy az N-System Távközlési Kft. a megrendelések teljesítése során tudomására jutott és a Vevőt illető személyes adatokat az egyedi szerződés maradéktalan teljesítése érdekében megismerje, lemásolja és kezelje, továbbá feldolgozza.

  13.3. A Vevő maradéktalanul tudomásul veszi, hogy a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó szabályozás értelmében az egyedi szerződés, illetve annak bizonyos elemei bizonyos személyek számára előzetes értesítés esetén a szükséges mértékben hozzáférhetőek lehetnek.

  13.4. Vevő a megrendeléssel kifejezetten és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy az egyedi szerződésre, valamint az Vevőre vonatkozó adatokat az N-System Távközlési Kft., követeléseinek érvényesítése érdekben harmadik személynek átadja.

  13.5. Vevő megrendeléssel elfogadja a Webáruházban közzétett, az N-System Távközlési Kft. által kiadott adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezéseket és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti azokat.

  14. VEGYES RENDELKEZÉSEK

  14.1 Jelen ÁSZF-ben külön nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok, különösen a Ptk. rendelkezései irányadók.

  14.2. A jelen ÁSZF-ben foglalt jogok és kötelezettségek a Vevőre vonatkozóan kötelezően alkalmazandók, és a Vevő az ebben foglalt jogait és kötelezettégeit nem engedményezheti, illetve más módon nem ruházhatja át harmadik személyre, mindazonáltal az N-System Távközlési Kft. fenntartja a jogot az egyedi megrendelésből eredő jogok átruházására, engedményezésére, melyekkel kapcsolatban a Vevőt értesíti.

  14.3. A jelen ÁSZF rendelkezései, valamint az egyedi megrendelés szabályozza a felek között létrejött teljes jogviszonyt, így a köztünk előzőleg folyt valamennyi, a Termékvásárlással kapcsolatos megállapodás, levelezés, írásbeli kommunikációt az ÁSZF, valamint az egyedi megállapodás megkötésével hatályát veszti.

  14.4. Amennyiben az N-System Távközlési Kft. jelen ÁSZF szerinti bármely jogának gyakorlásával vagy érvényesítésével késlekedne vagy nem élne, úgy az nem értelmezhető az erről a jogáról történő egyoldalú lemondásnak, és nem akadályozza az adott jognak bármikor a jövőben történő gyakorlását vagy érvényesítését.

  14.5. Az N-System Távközlési Kft. fenntartja a jogot, hogy a jelen ÁSZF-ből, vagy az egyedi megállapodásból fakadó kötelezettségei teljesítése érdekében igénybe vegye egy vagy több társult vállalkozás, leányvállalat, megbízott vagy alvállalkozó szolgáltatásait (teljesítési segéd).

  14.6. Az N-System Távközlési Kft. és a Vevő megállapodnak abban, hogy minden tőlük észszerűen elvárható intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy a jelen Szerződésből eredő jogvitáikat, igényeiket elsősorban békés, tárgyalásos úton rendezzék. Ennek sikertelensége esetén bármely jogvita, amely jelen jogügyletből származik, azzal összefügg, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a Felek alávetik magukat pertárgyértéktől függően a Szegedi Törvényszék kizárólagos illetékességének.

  Szeged, 2022. március 28.

Adatkezelési tájékoztató

Hatályos: 2022. március 28.

1. BEVEZETŐ

Az N-System Távközlési Szolgáltató Kft. (rövidített név: N-System Távközlési Kft.; székhely: 6771 Szeged, Gyár utca 43.; cégjegyzékszám: 06-09-011461; adószám: 14007921-2-06; statisztikai számjel: 14007921-6110-113-06.; képviseli: Olajos Csaba ügyvezető önállóan; a jelen adatkezelési tájékoztatóban a továbbiakban: „Adatkezelő” vagy „Vállalkozás”) a https://n-shop.hu/ weboldalon keresztül, az általa üzemeltetett webáruházban (a továbbiakban: „Webáruház” vagy „Honlap”) távközlési-és telekommunikációs eszközök elektronikus úton történő adásvételével foglalkozik, amely tevékenységével kapcsolatban a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Európai Parlament és Tanács (EU) általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: „GDPR”) 4. cikk 1. pontja szerinti „személyes adatnak” minősülő információkat is kezel. Az Adatkezelő az adatkezelésével érintett természetes személynek a személyes adatait a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok – így különösen, de nem kizárólagosan a GDPR, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”), valamint a jelen adatkezelési tájékoztatóban (a továbbiakban: „Tájékoztató”) meghatározott jogszabályok – adatkezelésre vonatkozó rendelkezéseinek betartásával kezeli.

A jelen Tájékoztató ezen személyes adatok kezeléséről, valamint az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről ad tájékoztatást.

Tájékoztatónkban információt talál arra vonatkozóan, hogy milyen célokból, milyen jogalapon és meddig kezeljük a személyes adatait, illetve kinek továbbítjuk azokat. Tájékoztatjuk továbbá azon jogairól, amelyek Önt az adatkezelési tevékenységünkkel kapcsolatban megilletik.

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el Tájékoztatónkat, és amennyiben az Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatban bármilyen kérdése vagy kérése van, forduljon hozzánk bizalommal alábbi elérhetőségeinken.

 1.1. Az Adatkezelő elérhetőségei:

N-System Távközlési Szolgáltató Kft.

Cím: 6771 Szeged, Gyár utca 43.

E-mail cím: info@n-system.hu

Honlap: https://n-system.hu

 1.2. Milyen adatok minősülnek személyes adatnak?

Személyes adat az azonosított vagy azonosítható természetes személyre (az érintettre) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító – például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy, vagy több tényező – alapján azonosítható. Így például személyes adatnak minősül az érintett neve vagy címe.

 1.3. Ki minősül adatkezelőnek, illetve adatfeldolgozónak?

Adatkezelőnek minősül az személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza. A jelen Tájékoztatóban ismertetett adatkezelések vonatkozásában – a Tájékoztató, illetve a Vállalkozás eltérő tájékoztatása hiányában – adatkezelőnek minősül a Vállalkozás.

Adatfeldolgozónak az a személy, illetve szervezet minősül, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezelő adatfeldolgozókról a jelen Tájékoztatóban olvashatnak az érintettek.

2. A VÁLLALKOZÁS ADATKEZELÉSI MŰVELETEI ÉS EZEK RÉSZLETEI

   2.1. Webshopon elérhető termékekkel kapcsolatos kapcsolatfelvétel és a regisztráció érdekében történő adatkezelés

  Milyen célból kezeljük az Ön adatait? Az Ön vagy az Ön által képviselt szervezet (pl. azt Önt foglalkoztató vagy az Ön által képviselt társaság) adatait a termékekkel kapcsolatos érdeklődése érdekében történő kapcsolatfelvétel, a Honlapon történő regisztrációja, valamint fiókjának üzemeltetése céljából kezeljük. A fiókja segítségével, valamint kapcsolattartási adatainkon keresztül Ön termékeinkkel kapcsolatos megrendeléseit adhatja le, valamint kapcsolatot tarthat velünk. A regisztráció során megadott adatok tárolásával az Adatkezelő továbbá kényelmesebb szolgáltatást tud biztosítani (pl. az érintett adatait újabb vásárláskor nem kell ismét megadni). A regisztráció a szerződéskötésnek NEM feltétele.
  Milyen jogalapon kezeljük az Ön adatait? A Vállalkozás a fenti célból az Ön adatait az Ön önkéntes hozzájárulása alapján kezeli [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]. Amennyiben a megrendelése a Vállalkozás által, annak ÁSZF-ben foglalt rendelkezései szerint visszaigazolásra kerül, úgy Önnel, mint természetes személlyel (magánszeméllyel) kötött szerződés(ek) teljesítéséhez, vagy a szerződés(ek) megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges az Adatkezelő adatkezelése [GDPR 6. cikk (1) b) pont]. Amennyiben Ön valamely jogi személy vagy egyéb szervezet (például: az Önt foglalkoztató társaság vagy olyan társaság, amelynek Ön a vezető tisztségviselője, önkormányzat) nevében jár el, végzi el regisztrációját, valamint kezeli a fiókot, úgy az Ön adatait az Adatkezelő saját és ezen Ön által képviselt fél (az Adatkezelő szerződéses partnere, illetve vele szerződést kötni szándékozó lehetséges partner) jogos üzleti érdeke [GDPR 6. cikk (1) f) pont] alapján kezeli. A jogos üzleti érdek: az Adatkezelő és a (lehetséges) partnere közötti elektronikus adásvételi szerződés létrehozása, szerződésszerű teljesítése, a felek üzleti kapcsolatainak erősítése.
  Köteles Ön megadni az adatait?

  Ön szabadon dönthet a Honlapon történő regisztrációról, valamint a regisztrációja esetleges későbbi törléséről. Hangsúlyozandó azonban, hogy ez a velünk való megfelelő szerződéses kapcsolattartást akadályozhatja.

  Ezen felül a Vállalkozás az Ön adatait a rá irányadó jogi kötelezettségek teljesítése érdekében [GDPR 6. cikk (1) c) pont] is kezeli (ideértve: adójogi- és számviteli kötelezettségek teljesítése], amellyel kapcsolatban bővebb információt alább talál.

  Milyen adatokat kezelünk?

  Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás érdekében kezeljük az Ön, valamint az Ön által képviselt jogi személy regisztráció során, valamint később (például: a fiókadatok módosítása során) megadott adatait, ideértve: az Ön vagy az Ön által képviselt jogi személy nevét, e-mail címét, jelszavát, telefonszámát.

  Mennyi ideig tároljuk az Ön adatait?

  Adatait – sikeres megrendelés esetén – a rögzítéstől számított 5 évig tároljuk (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 6:22. § (1) - ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik, a követelések 5 év alatt évülnek el), amennyiben a regisztráción túlmenően Ön a Honlapon keresztül megrendelést nem ad le, úgy adatait a hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

  Amennyiben az adatai a Vállalkozásra irányadó adózási kötelezettségek teljesítéséhez szükségesek: annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év, amelyben az adóról bevallást, adatbejelentést, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, adatbejelentés, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni (az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: „Art.”) 78. § (3) bekezdés, 202. § (1) bekezdés).

  Amennyiben az adatai a Vállalkozásra irányadó számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükségesek: 8 év (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: „Szvtv.”) 168-169. §). A gyakorlatban ilyen eset, ha az adatok a könyvelést alátámasztó iratok részét képezik, például a Vállalkozás és a szerződéses partnere közötti szerződéskötéssel kapcsolatos dokumentumokban (pl. megrendelésben) vagy a kiállított számlán szerepelnek.

  Kinek továbbítjuk az Ön személyes adatait? A Vállalkozás tárhely-szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozó partnere, az UNAS Online Kft. (cím: 9400 Sopron, Kőszegi út 14., e-mail: unas@unas.hu) részére, amely a tárhely-szolgáltatás nyújtásához szükséges körben fér hozzá személyes adatokhoz.

   2.2. Az elektronikus adásvételi szerződés megkötése és teljesítése érdekében történő adatkezelés, továbbá a szerződés teljesítése során eljáró képviselők adatainak kezelése, a Vállalkozás által nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételének biztosítása, a szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adózási és számviteli feladatok teljesítésével kapcsolatos adatkezelés

  Milyen célból kezeljük az Ön adatait?

  Az Ön vagy az Ön által képviselt szervezet (pl. azt Önt foglalkoztató vagy az Ön által képviselt társaság) megrendeléseinek, valamint az ezzel kapcsolatban létrejövő szerződések, és az azokhoz kapcsolódó adózási és számviteli feladatok teljesítése céljából.

  A megrendelések és a szerződések teljesítése során szükséges lehet továbbá, hogy Önt ezzel kapcsolatban megkeressük (pl. termékekkel kapcsolatos hibaelhárításban történő segítségnyújtás), ideértve azt is, ha a kapcsolatfelvétel az Ön kezdeményezésére történik.

  Milyen jogalapon kezeljük az Ön adatait?

  A Vállalkozás a fenti célból az Ön adatait azért kezeli, mert azok a szerződés(ek) teljesítéséhez, vagy a szerződés(ek) megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükségesek [GDPR 6. cikk (1) b) pont].

  Amennyiben Ön valamely jogi személy vagy egyéb szervezet (például: az Önt foglalkoztató társaság vagy olyan társaság, amelynek Ön a vezető tisztségviselője) nevében jár el, végzi el regisztrációját, illetve adja le a Vállalkozás által forgalmazott termékek adásvételére irányuló megrendelést, és folytat a Vállalkozás szerződéseinek igénybevételével kapcsolatos kommunikációt, úgy az Ön adatait a Vállalkozás saját és ezen Ön által képviselt fél (a Vállalkozás szerződéses partnere, illetve vele szerződést kötni szándékozó lehetséges partner) jogos üzleti érdeke [GDPR 6. cikk (1) f) pont] alapján kezeli. A jogos üzleti érdek: a Vállalkozás és a (lehetséges) partnere közötti szerződés létrehozása, szerződésszerű teljesítése, a felek üzleti kapcsolatainak erősítése.

  Mindemellett az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (1) szerint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából a Vállalkozás kezelheti az érintett azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat (ideértve adott esetben az érintett családi és utónevét, születési családi és utónevét, születési helyét és idejét, anyja születési családi és utónevét) és lakcímet.

  Köteles Ön megadni az adatait?

  Ön szabadon dönthet a Vállalkozás által forgalmazott termékekkel kapcsolatos, Honlapon történő regisztráció elvégzéséről, valamint megrendelés leadásáról, elektronikus adásvételi szerződés megkötéséről. Hangsúlyozandó azonban, hogy személyes adatok kezelése hiányában a szerződés létrehozatalára az Ön, valamint az Ön által képviselt fél és a Vállalkozás között nincs lehetőség, valamint azt a Vállalkozás nem is képes teljesíteni.

  Ezen felül a Vállalkozás az Ön adatait a rá irányadó jogi kötelezettségek teljesítése érdekében [GDPR 6. cikk (1) c) pont] is kezeli (ideértve: adójogi- és számviteli kötelezettségek teljesítése), amellyel kapcsolatban bővebb információt alább talál.

  Milyen adatokat kezelünk? A rendelés(ek) feldolgozása, szerződés teljesítése, számla kiállítása érdekében az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, a megvásárolt termék jellemzőit, a megrendelés számát és a vásárlás időpontját, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek esetén az adószámot, továbbá – ha ez a vonatkozó szerződés teljesítéséhez, illetve az adatkezeléshez szükséges – lakcímét/székhelyét, számlázási, szállítási címét és a kapcsolódó szerződéses dokumentációt illetve az érintett által képviselt személy vagy szervezet adatait a fentiek szerinti körben kezeli.
  Mennyi ideig tároljuk az Ön adatait?

  Adatait a rögzítéstől számított 5 évig tároljuk (a Ptk. 6:22. § (1) - ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik, a követelések 5 év alatt évülnek el).

  Amennyiben az adatai a Vállalkozásra irányadó adózási kötelezettségek teljesítéséhez szükségesek: annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év, amelyben az adóról bevallást, adatbejelentést, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, adatbejelentés, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni (Art. 78. § (3) bekezdés, 202. § (1) bekezdés).

  Amennyiben az adatai a Vállalkozásra irányadó számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükségesek: 8 év (Szvtv. 168-169. §). A gyakorlatban ilyen eset, ha az adatok a könyvelést alátámasztó iratok részét képezik, például a Vállalkozás és a szerződéses partnere közötti szerződéskötéssel kapcsolatos dokumentumokban (pl megrendelésben) vagy a kiállított számlán szerepelnek.

  Kinek továbbítjuk az Ön személyes adatait?

  A fizetési adataival kapcsolatban hozzáféréssel rendelkeznek az ilyen adatokhoz fizetési szolgáltató partnereink, a Barion Payment Zrt. (cím: 1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20. 2. em., e-mail cím: compliance@barion.com, weboldal: https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/), amely önálló adatkezelőként jár el a saját adatvédelmi tájékoztatójában írtak szerint.

  A Vállalkozás áruszállítást nyújtó adatfeldolgozó partnere, a Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cím: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., e-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu), a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (cím: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2., e-mail: info@gls-hungary.com) és a 24H Parcel Zrt. (cím: 1106 Budapest, Fehér út 10., e-mail: 24hfutar@24hfutar.hu) részére, amelyek az áruszállítás nyújtásához szükséges körben férnek hozzá személyes adatokhoz.

    2.3. A Vállalkozáshoz érkező megkeresésekkel, szavatossági és jótállási igények kezelésével, fogyasztóvédelmi panaszokkal kapcsolatos adatkezelés

  Milyen célból kezeljük az Ön adatait?

  A Vállalkozáshoz érkező megkeresések (például: a Vállalkozás által forgalmazott termékekkel kapcsolatos érdeklődés, adatvédelmi jogok gyakorlása, adatvédelmi incidens jelzése), valamint panaszok, esetleges megjegyzések megválaszolása, szavatossági és jótállási igények kezelése, fogyasztóvédelmi panaszok kezelése.

  Hangsúlyozandó, hogy a szerződéses kapcsolat keretébe tartozó probléma-egyeztetés, valamint az ahhoz tartozó adatkezelés vonatkozásában a fenti 2.1. és 2.2. pontban írtak irányadók.

  Szavatossági és jótállási igények esetén a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szabályai szerint kell eljárnunk, amely meghatározza azt is, hogy miként kell az igényét kezelnünk.

  Fogyasztóvédelmi panaszok kezelésének célja a panaszok megválaszolása, kezelése, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: „Fgy. tv.”) rendelkezéseinek való megfelelés.

  Milyen jogalapon kezeljük az Ön adatait?

  Az adatkezelés a Vállalkozás jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) f) pont]. A jogos érdek: A Vállalkozáshoz érkező megkeresések kezelése, az esetleges kérdések megválaszolása, intézkedések megtétele (például: adatvédelmi incidens jelzése esetén ennek kivizsgálása), a Vállalkozás esetleges igényérvényesítése, jogi igényei előterjesztése, az érintettek vagy harmadik személyek követeléseivel, jogi igényeivel szembeni védekezés.

  Hangsúlyozandó, hogy természetes személyekkel kötött szerződések esetén továbbá az egyes hibaelhárításokkal, valamint egyéb szerződéses kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos adatkezelés jogalapja az érintettel kötött szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) b) pont].

  A szavatossági és jótállási igények kezelése esetén az adatkezelés jogalapja 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet [4. § (1) bekezdés és 6. § (1) bekezdés] szerinti jogi kötelezettségeknek való megfelelés [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont].

  Fogyasztói panasz esetén az adatkezelés jogalapja az Fgy.tv.-ben foglalt jogi kötelezettségek teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont].

  Köteles Ön megadni az adatait?

  Az érintett természetesen megkeresések, valamint panasz megtételére nem köteles, azonban amennyiben a Vállalkozás részére megkeresést, valamint panaszt küld, úgy a Vállalkozás az ezzel kapcsolatos adatait a jelen Tájékoztatóban írtak szerint és az ott írt időtartamig kezeli. Hangsúlyozandó, hogy amennyiben Ön panasszal fordult hozzánk, akkor az adatkezelés és az adatok megadása elengedhetetlen.

  A szavatossági és jótállási igények kezelésekor a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szabályai szerint kell eljárnunk. A rendelet alapján a nálunk bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet vagyunk kötelesek felvenni, amelyben a lentiekben rögzített adatokat rögzítjük.

  Milyen adatokat kezelünk?

  A Vállalkozáshoz érkező megkeresés, illetve fogyasztóvédelmi panasz által érintett személyes adatok, az érintettek, illetve az általuk képviselt személyek kapcsolattartáshoz szükséges adatai (ideértve különösen: név, cím, e-mail cím), az érintettek által előadott igények (panaszok), megkeresések tartalma, a megkereséssel kapcsolatban tett lépések rögzítése.

  Szavatossági és jótállási igények kezelése esetén:

  a) az Ön nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez,

  b) az Ön és közöttünk létrejött szerződés keretében eladott ingó dolog megnevezését, vételárát, c) a szerződés teljesítésének időpontját,

  d) a hiba bejelentésének időpontját,

  e) a hiba leírását,

  f) szavatossági vagy jótállási igénye alapján az Ön által érvényesíteni kívánt jogot, továbbá

  g) a szavatossági vagy jótállási igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát.


  Amennyiben Öntől a megvásárolt terméket átvesszük, erről átvételi elismervényt kell kiállítanunk, amelyen fel kell tüntetni

  a) az Ön nevét és címét,

  b) a dolog azonosításához szükséges adatokat,

  c) a dolog átvételének időpontját, továbbá

  d) azt az időpontot, amikor Ön a kijavított dolgot átveheti.

  Jogi igény érvényesítésével, ilyen igényekkel szembeni védekezés érdekében kezeljük az érintett nevét, valamint az adott eljárás által indokolt egyéb adatait, ideértve különösen az alábbiakat:

  • a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: „Pp.”) 7. § 3. pontja szerint azonosító adatok természetes személy esetén: lakóhely (lakóhely hiányában tartózkodási hely), kézbesítési cím (ha lakóhelytől vagy tartózkodási helytől eltér), születési hely és idő, anyja neve. A Pp. 170. § (1) bekezdés b) pontja szerint a keresetlevél bevezető részében fel kell tüntetni a felek nevét, perbeli állását, a felperes azonosító adatait, az alperes ismert azonosító adatait, legalább lakóhelyét. Ezt a felsorolást egészíti ki a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról szóló 6/2019. (III. 18.) IM rendelet 1. melléklete a felek e-mail címével;
  • a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény 20. § (1) bekezdés a) pont alapján az adósok személyes adatai közül a fizetési meghagyásos eljárás megindításához szükség van a kötelezett nevére, a Pp. szerinti azonosító adataira, de legalább a lakóhelyére;
  • a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 11. § (2)-(3) bekezdései határozzák meg, hogy a végrehajtást kérő mely személyes adatokat köteles közölni a végrehajtási kérelem benyújtásakor. Ezen adatok a következők: adós neve, azonosításához szükséges adatok (születési hely, idő, anyja neve), az ügy körülményeitől függően az adós lakóhelye, munkahelye és a végrehajtás alá vonható vagyontárgyának helye, illetve ingatlanvégrehajtás esetén az ingatlan-nyilvántartási adatok. Ezen adatok birtokában a bírósági végrehajtó le tudja folytatni a végrehajtási eljárást;
  • egyéb bírósági vagy hatósági eljárásban felmerült, illetve rögzített személyes adatok (például: bírósági vagy hatósági határozatban rögzített személyes adatok, amelyek kezelése a Vállalkozás védekezéséhez, illetve jogainak érvényesítéséhez szükséges).

  Mennyi ideig tároljuk az Ön adatait?

  Adatait megkeresések esetén a rögzítéstől számított 5 évig tároljuk (a Ptk. 6:22. § (1) - ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik, a követelések 5 év alatt évülnek el).

  A Vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényéről felvett jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított 3 évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni. A garanciális panaszokat az Fgy.tv. alapján 5 évig őrizzük meg.

  Kinek továbbítjuk az Ön személyes adatait? A Vállalkozás tárhely-szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozó partnere, az UNAS Online Kft. (cím: 9400 Sopron, Kőszegi út 14., e-mail: unas@unas.hu) részére, amely a tárhely-szolgáltatás nyújtásához szükséges körben fér hozzá személyes adatokhoz.

   2.4. Marketing tartalmak eljuttatásával, hírlevél küldéssel, személyre szabott reklámok küldésével és megjelenítésével, remarketinggel, CRM rendszer üzemeltetésével kapcsolatos, valamint az önkéntes hozzájárulás(ok) megadásával összefüggő adatkezelés

  Milyen célból kezeljük az Ön adatait? Az adatait marketing tartalmak, hírlevél küldése, személyre szabott reklámok küldése és megjelenítése, remarketing, CRM rendszer üzemeltetése, valamint az önkéntes hozzájárulása igazolhatósága céljából is kezelhetjük.
  Milyen jogalapon kezeljük az Ön adatait?

  A hírlevél, személyre szabott reklám(ok) küldésével és megjelenítésével, valamint a remarketing tevékenységgel kapcsolatos adatkezelésünk jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont], amit Ön a hírlevélre való feliratkozással, továbbá az adatfelvétel során és a Honlapon használt cookie-k (lásd lentebb) elfogadásával ad meg számunkra.

  A GDPR 7. cikk (1) bekezdése alapján az Adatkezelőnek az önkéntes hozzájárulást később igazolni kell tudni, így a regisztráció, megrendelés, hírlevélre történő feliratkozás során az informatikai rendszer eltárolja a hozzájárulással kapcsolatos informatikai adatokat a későbbi bizonyíthatóság érdekében, az adatkezelésünk jogalapja ez esetben tehát a jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont].

  Köteles Ön megadni az adatait? Ön szabadon dönthet a hírlevélre való feliratkozásról, cookie-k elfogadásáról, a regisztrációról, megrendelés leadásáról, hozzájárulásának személyre szabott reklámokhoz való megadásáról.
  Milyen adatokat kezelünk?

  Hírlevél és személyre szabott reklámok esetén kezelt adatok: név, cím, e-mail cím, telefonszám

  Remarketing esetén a cookie tájékoztatóban meghatározott cookie-k által kezelt adatok (lásd lentebb).

  Hozzájárulása önkéntességének igazolása érdekében a hozzájárulás időpontját és az Ön IP címét kezeljük.

  Mennyi ideig tároljuk az Ön adatait?

  Az érintett adatait tiltakozásáig, illetve hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük.

  A hozzájárulása önkéntességének igazolása érdekében az adattárolás időtartama az adatkezelés megszűnését követő elévülési ideig időtartamig tart.

  Remarketing esetén az adatkezelés időtartama: az adott cookie adattárolási időtartama, amelyről bővebb információ elérhető itt:

  Google általános cookie tájékoztató:

  https://www.google.com/policies/technologies/types/

  Google Analitycs tájékoztató:

  https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu

  Facebook tájékoztató:

  https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

  Kinek továbbítjuk az Ön személyes adatait? A Vállalkozás marketing tartalmak, hírlevél küldését, CRM rendszer üzemeltetését támogató adatfeldolgozó partnere, az UNAS Online Kft. (cím: 9400 Sopron, Kőszegi út 14., e-mail: unas@unas.hu) részére, amely a marketing tartalmak küldésének támogatásához szükséges körben fér hozzá személyes adatokhoz.

   2.5. A Honlapra vonatkozó adatkezelés

  Mi az a cookie?

  Az Adatkezelő a Honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit Honlapunk az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a Honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról.

  A cookie-k (sütik) egy része nem tartalmaz személyes információkat, és nem alkalmas az egyéni felhasználó azonosítására, egy részük azonban olyan egyéni azonosítót tartalmaz - egy titkos, véletlenül generált számsort - amelyet az Ön eszköze tárol, ezzel az Ön azonosíthatóságát is biztosítja. Az egyes cookie-k (sütik) működési időtartamát az egyes cookie-k (sütik) vonatkozó leírása tartalmazza.

  A cookie-kkal kapcsolatos adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön önkéntes hozzájárulása. Amennyiben a cookie-k elhelyezéséhez Ön nem járul hozzá, azt a saját böngészőjében elvégzett beállítások (tiltás, visszavonás) útján teheti meg.

  A Honlapunkon az alábbi cookie-kat használjuk:

  Cookie megnevezéseFőbb jellemzői
  Munkamenet cookieEzek a sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a fizetés pénznemét tárolják, élettartamuk a böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra.
  Korhatáros tartalom cookieEzek a sütik a korhatáros tartalom jóváhagyásának tényét és azt rögzítik, hogy az érintett 18 éven felüli, élettartamuk a böngésző bezárásáig tart.
  Referer cookiekAzt rögzítik, hogy a látogató milyen külső oldalról érkezett az oldalra. Élettartamuk a böngésző bezárásáig tart.
  Utoljára megtekintett termék cookieRögzíti a termékeket, amiket utoljára megtekintett a látogató. Élettartamuk 60 nap.
  Utoljára megtekintett kategória cookieRögzíti az utoljára megtekintett kategóriát. Élettartama 60 nap.
  Ajánlott termékek cookieAz „ajánlom ismerősömnek” funkciónál az ajánlani kívánt termékek listáját rögzíti. Élettartama 60 nap.
  Mobil verzió, design cookieÉrzékeli a látogató használt eszközt, és mobilon átvált teljes nézetre. Élettartama 365 nap.
  Cookie elfogadás cookieAz oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a cookiek tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 365 nap.
  Kosár cookieA kosárba helyezett termékeket rögzíti. Élettartama 365 nap.
  Intelligens ajánlat cookieIntelligens ajánlatok megjelenítésének feltételeit rögzíti (pl. volt-e már az oldalon a látogató, van-e rendelése). Élettartama 30 nap.
  Kiléptetés #2 cookieA #2 opció szerint 90 nap után kilépteti a rendszer a látogatót. Élettartama 90 nap.
  Backend azonosító cookieAz oldalt kiszolgáló backend szerver azonosítója. Élettartama a böngésző bezárásáig tart.
  Google Adwords cookieAmikor a látogató meglátogatja Honlapunkat, a látogató cookie-azonosítója hozzáadódik a remarketinglistához. A Google cookie-kat – például a NID és SID cookie-kat – használ a Google-termékekben, így például a Google Keresésben látható hirdetések testreszabásához. Az ilyen cookie-kat például arra használja, hogy megjegyezze az Ön legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait. Az AdWords konverziókövetés funkciója cookie-kat használ. A hirdetésből eredő értékesítések és egyéb konverziók követésére cookie-kat ment a felhasználó számítógépére, amikor az adott személy egy hirdetésre kattint. A cookie-k néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéről szóló jelentések tökéletesítése, és a felhasználó által már megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése.
  Google Analytics cookieA Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten.
  Remarketing cookieA korábbi látogatók vagy felhasználók számára a Google Display Hálózaton található egyéb webhelyeken való böngészés, illetve termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezések keresésekor jelenhetnek meg.
  A működéshez szigorúan szükséges cookieEzek a cookie-k a Honlap használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a Honlap alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányában az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.
  A felhasználói élmény javítását szolgáló cookieEzek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó Honlaphasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a Honlap teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.
  Munkamenet cookieEzek a sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a fizetés pénznemét tárolják, élettartamuk a böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra.
  Korhatáros tartalom cookieEzek a sütik a korhatáros tartalom jóváhagyásának tényét és azt rögzítik, hogy az érintett 18 éven felüli, élettartamuk a böngésző bezárásáig tart.
  Referer cookiekAzt rögzítik, hogy a látogató milyen külső oldalról érkezett az oldalra. Élettartamuk a böngésző bezárásáig tart.
  Facebook pixel (Facebook cookie)A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a Honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók Honlap használatáról. A Facebook pixel segítségével a Honlap látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. A Facebook adatkezelési szabályzatát itt tanulmányozhatja: https://www.facebook.com/privacy/explanation
  Barion Pixel cookieA Barion Payment Zrt. a Barion fizetési megoldás alkalmazása során a csalások megelőzése érdekében cookie-kat alkalmaz (ezek a ba_vid, ba_vid.xxx, és a ba_sid cookie-k), ezek személyes adatokat (profilt) is kezelnek. Barion fizetés esetén ez eladó csak ezen cookie-k használatával tudja a fizetést biztosítani, ezeket kikapcsolni nem tudja. A ba_vid cookie célja a Barion Cookie tájékoztatója alapján: a bankkártyás csalások kiszűrése a vevő által használt eszköz digitális ujjlenyomata és a böngészési szokásai alapján. A cookie használata a csalók felismeréséhez szükséges. A cookie azt biztosítja, hogy a böngészési szokásokból származó adatokról tudjuk, hogy egy felhasználtól származnak. A ba_vid.xxx cookie célja a Barion Cookie tájékoztatója alapján: a bankkártyás csalások kiszűrése a vevő által használt eszköz digitális ujjlenyomata és a böngészési szokásai alapján. A cookie azt biztosítja, hogy a böngészési szokásokat követhesse a Barion Zrt. két munkamenet között az adott honlapon. Ezeket az adatokat gyűjti: ba_vid, userhez kapcsolódó ID, amely a böngésző tulajdonságaiból összeállított hash, az alapján az első, a mostani és az utolsó látogatás időbélyege az adott honlapon, az aktuális munkamenet ID, harmadik feles cookiekhoz való engedély. A ba_sid cookie célja a Barion Cookie tájékoztatója alapján: a bankkártyás csalások kiszűrése a Vevő által használt eszköz digitális ujjlenyomata és a böngészési szokásai alapján. A cookie azt biztosítja, hogy a munkamenetet azonosítani tudja a Barion Zrt. honlapokon átívelően. A ba_vid és ba_vid.xxx cooke-k tárolási ideje az utolsó frissüléstől számított 1,5 év, a ba_sid cookie tárolási ideje 30 perc. Az adatokat a Barion Zrt. tárolja. A Barion Cookie tájékoztatója itt érhető el: https://www.barion.com/hu/suti-tajekoztato/
  BarionMarketingConsent.xxxCélja azon érintetti nyilatkozat tárolása, hogy hozzájárult-e a böngészési szokásaiból származó adatok gyűjtéséhez és a vásárlási szokásai vizsgálatához személyre szabott hirdetések, ajánlatok megjelenítse érdekében. Amennyiben a hozzájárult, akkor a működéshez szükséges cookie-k között elhelyezett, bankkártyás csalásmegelőzési célú cookie-k által gyűjtött adatokat, böngészési szokásait a vásárlási szokások vizsgálatához is felhasználjuk személyre szabott hirdetések, ajánlatok megjelenítse érdekében. Élettartama: utolsó frissüléstől számított 1,5 évig
  Barion Media and advertiser partners' cookieCélja a Barion rendszer és az adott partner rendszerének eltérő felhasználói azonosítójának szinkronizációja, párosítása. A cookie-k működésük részeként jelzik a partnerek szerverének, hogy töltse le a saját felhasználói azonosító cookie-ját a weboldal látogatójának böngészőjébe. Így a két rendszerben egyidőben, egy böngészőben keletkező azonosítók párosítva lesznek.

  Fontos, hogy amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. Amennyiben blokkolni vagy engedélyezni kíván bizonyos cookie-kat, kövesse böngészőjének a cookie-k beállítására vonatkozó utasításait. A Honlap felhasználója jogosult törölni a cookie-t saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében azok alkalmazását. A cookie-k kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni Beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomonkövetés megnevezéssel van lehetőség.

  Amennyiben segítségre van szüksége a böngészőjét érintő beállítások elvégzéséhez, keresse fel (az Ön által használt böngésző típusától függően) az alábbi weboldalak valamelyikét:

  Böngésző típusaWeboldal elérhetősége
  Windows Internet Explorer https://support.microsoft.com/hu-hu/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
  Google Chrome (desktop) https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu
  Google Chrome (Android) https://support.google.com/accounts/answer/32050?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=hu
  Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito
  Microsoft Edge https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4027947/windows-delete-cookies
  Safari (Apple) https://support.apple.com/hu-hu/HT201265

   2.6. További adatkezelések

  Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).

  Amennyiben az Adatkezelő a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja Önt az adatkezelés céljáról és az alábbi információkról:

  • a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az időtartam meghatározásának szempontjairól;
  • azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint a hozzájáruláson, vagy szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelés esetén kérheti az adathordozhatósághoz való jog biztosítását;
  • hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja,
  • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
  • arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy az Ön köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá, hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
  • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

  Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhet meg, amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Önnek hozzá is kell járulnia.

  Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

3. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

A Vállalkozás elkötelezett a személyes adatok védelme iránt, ezért mindent megteszünk annak érdekében, hogy az érintettek személyes adatait a jogszabályokkal összhangban kezeljük. Az Adatkezelő megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A Vállalkozás az alábbi elveket követi az általa végzett adatkezelések során:

• Csak jogszerűen kezelünk személyes adatot.
• Csak célhoz kötötten, takarékosan és korlátozott ideig kezelünk személyes adatot.
• Vigyázunk az érintettek személyes adataira, az adatok biztonságához szükséges technikai és szervezési intézkedéseket alkalmazunk.
• Segítünk abban, hogy az érintett érvényesíthesse az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.

Az Adatkezelő a szervezeti és technikai lehetőségekhez képest mindent megtesz annak érdekében, hogy az Adatfeldolgozói is megfelelő adatbiztonsági intézkedéseket tegyenek, amikor az Ön személyes adataival dolgoznak.

4. ÉRINTETTI JOGOK ÉS JOGORVOSLAT

Milyen jogai és jogorvoslati lehetőségei vannak a Vállalkozás által végzett adatkezelési tevékenységekkel kapcsolatban?

Az érintettek (ideértve Önt is, ha személyes adatait a Vállalkozás kezeli) adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit részletesen a GDPR vonatkozó rendelkezései (így különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 21., 77., 78., 79., 80. és 82. cikkei) tartalmazzák.

Az alábbi összefoglalás tartalmazza a legfontosabb rendelkezéseket, illetve a Vállalkozás ennek megfelelően nyújt tájékoztatást az érintettek részére az adatkezeléssel kapcsolatos jogaikról és jogorvoslati lehetőségeikről.

Amennyiben Ön a jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint az Adatkezelőnek Önnel szükségszerűen kommunikálnia kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet az Adatkezelő egyébként is kezel Önről), valamint az Adatkezelő e-mail fiókjában elérhetőek lesznek az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panaszai a jelen Tájékoztatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül. Amennyiben Ön vásárlónk volt és panaszügyintézés vagy garanciális ügyintézés érdekében szeretné magát azonosítani, az azonosításhoz kérjük adja meg rendelési azonosítóját is. Ennek felhasználásával Önt, mint vásárlót is be tudjuk azonosítani.

A Vállalkozás indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen az érintett joggyakorlással (lásd: GDPR 15-21. cikkei) kapcsolatos kérelmének beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Vállalkozás a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha a Vállalkozás nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A Vállalkozás az érintett által kért információkat írásban, vagy – az érintett elektronikus úton benyújtott kérelme, illetve ezirányú kérelme esetén – elektronikusan adja meg. Az érintett részére szóbeli tájékoztatás is adható, amennyiben az érintett a személyazonosságát a Vállalkozás részére igazolja.

Hozzáférés

Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon a Vállalkozástól arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a) az adatkezelés céljai;
b) az érintett személyes adatok kategóriái;
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat a Vállalkozás közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket;
d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
e) az érintett arról való tájékoztatása, hogy kérelmezheti a Vállalkozástól a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
f) valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; és
g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

Ha a személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát a Vállalkozás az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért a Vállalkozás az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Helyesbítés

Ön kérheti, hogy az általunk pontatlanul nyilvántartott személyes adatait helyesbítsük és a hiányosan nyilvántartott adatokat – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján – kiegészítsük.

Felhívjuk figyelmét, hogy a személyes adataiban történt változás bejelentésével elősegíti, hogy a Vállalkozás mindig pontos adatokat tartson nyilván Önről.

Korlátozás

Ön kérheti személyes adatai kezelésének Vállalkozás általi korlátozását, amennyiben

• Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Vállalkozás ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
• az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
• a Vállalkozásnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igényei előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
• Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Vállalkozás jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Hozzájárulás visszavonása

Amennyiben az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, úgy Ön jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. Felhívjuk figyelmét, hogy az, hogy Ön a hozzájárulását visszavonta, nem teszi jogellenessé a korábban a Vállalkozás által végzett adatkezelési tevékenységeket.

Arról, hogy mely esetekben alapozza a Vállalkozás az adatkezelést az Ön hozzájárulására, a Tájékoztató „Milyen jogalapon kezeljük az Ön adatait” részében találhat iránymutatást.

Tiltakozás

Ön bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés jogalapja a Vállalkozás jogos érdeke. Erről bővebb információt találhat a jelen Tájékoztató „Milyen jogalapon kezeljük az Ön adatait” részében.

Amennyiben Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, a személyes adatokat a Vállalkozás nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Törlés

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Vállalkozás indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

• a személyes adatra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a Vállalkozás gyűjtötte vagy más módon kezelte,
• Ön visszavonta az adatkezeléshez adott hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
• Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
• jogellenesen kezeltük az Ön személyes adatát,
• a személyes adatokat a Vállalkozásra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Adathordozhatóság

Amennyiben az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása vagy az Önnel kötött szerződés teljesítése, és az adatkezelést automatizált módon végezzük, Ön jogosult arra, hogy az Ön által a Vállalkozás rendelkezésére bocsátott adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa vagy a Vállalkozást kérje arra, hogy az adatait másik adatkezelő részére továbbítsa, anélkül, hogy ezt a Vállalkozás akadályozná.

Hangsúlyozzuk, hogy az adatok hordozhatóságához való jog fenti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők (így a Vállalkozás és egyéb adatkezelő) közötti közvetlen továbbítását.

A fentebb írt jog gyakorlása azonban nem sértheti a törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”) vonatkozásában írt rendelkezéseket, továbbá e jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
Panasz, jogorvoslat Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az Ön megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendelkezéseit. Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság: a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; Weboldal: https://naih.hu/)További adatvédelmi hatóságokhoz az EU-n belül lásd: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_hu. Emellett Ön jogosult bírósághoz fordulni jogai érvényesítése érdekében. Az ilyen eljárás megindítható az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is. Az ilyen per Magyarországon a törvényszék hatáskörébe tartozik. A pert Ön - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A bíróságok (törvényszékek) illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat: https://birosag.hu/birosag-kereso

5. Adatfeldolgozás

Az Adatkezelő a tevékenysége ellátásához a jelen Tájékoztatóban nevesített adatfeldolgozó(ka)t veszi igénybe. Az adatfeldolgozó önálló döntést nem hoz, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés és a kapott utasítások szerint jogosult eljárni. Az Adatkezelő ellenőrzi az adatfeldolgozó munkáját.

Az adatfeldolgozó további adatfeldolgozó igénybevételére csak a jogszabály megengedő rendelkezése, továbbá az Adatkezelő előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult. A további esetleges, jelen pontban fel nem sorolt adatfeldolgozóról Adatkezelő legkésőbb a szerződéskötéskor tájékoztatást nyújt az érintett részére.

AdatfeldolgozóAdatfeldolgozás céljaAdatfeldolgozással érintett adatok köre
UNAS Online Kft.
cím: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.
telefon: +36-99/200-200
e-mail: unas@unas.hu
weboldal: https://unas.hu/
tárhelyszolgáltató, hírlevélküldő rendszer üzemeltetése, CRM rendszer üzemeltetése jelen Tájékoztató 2. pontjában rögzített adatok
Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
cím: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
telefon: +36-1/767-8200
e-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu
weboldal: https://posta.hu/
áruszállítási feladatok teljesítése jelen Tájékoztató 2. 2. pontjában rögzített adatok
GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
cím: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
telefon: 06-29-88-67-00
e-mail: info@gls-hungary.com
weboldal: https://gls-group.eu/HU/hu/home
áruszállítási feladatok teljesítése jelen Tájékoztató 2. 2. pontjában rögzített adatok
24H Parcel Zrt.
cím: 1106 Budapest, Fehér út 10.
telefon: 06-20-224-2424
e-mail: 24hfutar@24hfutar.hu
weboldal: https://24hfutar.hu/
áruszállítási feladatok teljesítése jelen Tájékoztató 2. 2. pontjában rögzített adatok

6. Adatkezelési Tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Tájékoztatót, az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon, egyoldalúan módosítsa. Ön a Honlap módosítás(ok) hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.

Vásárlási tudnivalók
VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK

1. Megrendelés. Az áru megrendelésének időpontja az az időpont, amikor megrendelését az Webáruházon keresztül véglegesíti. Megrendelése akkor lép életbe, ha online megrendelését e-mail-ben vagy telefonon visszaigazoljuk. Az áruházi rendszer által küldött automata visszaigazolás nem minősül a megrendelés visszaigazolásának. A visszaigazolás pontos formája és határideje az megrendelni kívánt termék rendelkezésére állásástól is függ. Amennyiben az adott termék oldalán, vagy a honlap egyéb részében nem szerepel külön a szállítási határidő, akkor azt is a visszaigazolásban jelzi a kereskedő.

2. Elérhetőség. Az "Elérhetőségek" menüpontban megtalálja a forgalmazó elérhetőségi adatait. Ezen elérhetőségeken jelezheti szavatossági igényét, egyéb kifogását, vagy kérhet információt valamely termékről vagy megrendelésről.

3. Kérdések. Az egyes Termékkel kapcsolatos kérdéseit a terméklap „Kérdés a termékről” menüpontban is felteheti.

4. Egyedi szerződés. A kereskedő és a vásárló között létrejött elektronikus szerződés nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, így az nem kerül iktatásra, és későbbiekben papír alapon nem hozzáférhető. Az elektronikus szerződésben, illetve a megkötés és a későbbi kapcsolattartás során használt nyelv a magyar. Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért semmilyen felelősséget nem vállalunk! A termékoldalakon található termék leírások csak tájékoztató jellegűek, nem minden esetben tartalmaznak az adott termékről minden információt.

5. Elállás. Megrendelése során Ön élhet az indoklás nélküli elállási jogával. Internetes vásárlások esetén Ön a szerződéstől az áru átvételét követő 14 (tizennégy) munkanapon belül indoklás nélkül elállhat, ezt az említett határidőn belüli írásos nyilatkozatának elküldésével jelezheti. Az átvétel dátumát bizonyítja a postai csomagjegyzék, illetve a futárszolgálat szállítójegyzéke. Elállásnál az Eladó köteles a Vevő által kifizetett teljes összeget (vételár és szállítási költség) haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő 30 (harminc) napon belül visszatéríteni. Ezúton felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a vevő viseli az elállás esetén, az áru visszaszolgáltatásával kapcsoltban felmerült összes költséget (pl.: szállítási költség). Az Eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Az Internetes vásárlásoknál is érvényesek a szavatossági jogok, ha a termék gyári hibás, akkor forduljon hozzánk minőségi kifogásukkal.

6. Fogyasztóvédelmi panasz. Internetes vásárlással kapcsolatos tudnivalókat a Fogyasztóvédelem alábbi honlapján tekintheti meg:
http://www.fome.hu/kategoria/4/internetes-vasarlas. A Vevőnek jogában áll minőségi kifogást benyújtani, ha hibás a termék. Ilyen esetben haladéktalanul jelezze kifogását Webáruházunk felé e-mailben vagy telefonon a https://www.n-shop.hu/shop_contact.php oldalon rögzített elérhetőségünk valamelyikén.

7. Reklamáció. A reklamációt a bejelentést követő 15 (tizenöt) munkanapon belül kivizsgáljuk. Szavatosság időtartama 12 (tizenkét) hónap. Szavatossági igény érvényesítésére 1 (egy) év áll a vevő rendelkezésére. Szavatossági igény estén a vevő kérheti a termék javítását, cseréjét, vagy a vételár csökkentését. A nem rendeltetésszerű használatból eredő hibák esetén a szavatossági igény nem érvényesíthető. A szavatossági igény leértékelt áru esetén is érvényesíthető, ilyenkor is lehet minőségi kifogással élni, amennyiben a szavatossági igény tárgya nem a leértékelés oka.

Szeged, 2022. március 28.